Echtscheidingsadvocaat regelen

Echtscheidingsadvocaat regelen Waar je een samenlevingscontract zonder tussenkomst van een advocaat kan laten ontbinden, daar heb je bij een echtscheiding altijd een advocaat nodig. Alleen een advocaat kan bij de rechtbank een verzoek tot echtscheiding indienen. Overigens blijft de rol van een echtscheidingsadvocaat daar meestal niet bij. Een echtscheiding gaat immers meestal met de nodige emoties gepaard. Een echtscheidingsadvocaat kan je helpen om het hoofd koel te houden en duidelijke afspraken te maken met je bijna ex-partner. [Meer lezen]

Het familierecht: verschillende mensen en geschillen tussen mensen

Het familierecht: verschillende mensen en geschillen tussen mensen Verschillende rechtsgebieden Een complexe samenleving heeft een al net zo complex bestuur en rechtspraak nodig om alles in goede banen te leiden. In Nederland kennen we een wetgevende macht, een uitvoerende macht en een rechterlijke macht. De scheiding van deze machten is ooit bewust ingesteld. Ondanks dat de rechterlijke macht een overheidsapparaat is kan deze een besluit van het dagelijks bestuur toetsen aan de wet en eventueel maatregelen treffen. [Meer lezen]